• Οι Διαπασων στο Kallas Beach

    15 Δεκ , 22:00    Λέχαιο - Ηραίου 99
     Εισιτήριο:     Τηλέφωνο:

    Μουσικές βραδιές με τους ΔΙΑΠΑΣΩΝ

     Πότε